Brannvegg

Mange forbinder ordet brannvegg som en sekkebetegnelse på vegger som reduserer brannsmitte for en angitt periode. Men i virkeligheten er en brannvegg en vegg som stopper brann fra videre vandring.

Brannvegg – stabil vegg med brannmotstand minst REI 120 – M på fundament med minst samme brannmotstand. Brannvegg skal i sin helhet bestå av ubrennbare materialer (Euroklasse A2-s1, d0 eller bedre).

Brannseksjoneringsvegg – stabil vegg med brannmotstand minst REI 90 – M på fundament med minst samme brannmotstand. Brannseksjonerende vegg skal i sin helhet bestå av ubrennbare materialer (Euroklasse A2-s1, d0 eller bedre).

Branncellebegrensende vegg – vegg med brannmotstand minst EI 30 som omgir avgrenset del av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid. I brannklasse 1 og 2 stilles det ikke krav om at veggen i sin helhet skal bestå av ubrennbare materialer.


Stikkord: , , ,